Current Postdoctoral Fellows

FELLOW

HOME TOWN

GRADUATE INSTITUTION

LAB

Shu Chen

Wuhan, Hubei Province, China 

 Tonji Medical College, Huazhong University of Science and Technology

Tang

Hua Guo

Hebei Province 

Hebei Medical University 

Wu

Leroy Joseph

St. Patricks, Grenada

Albany Medical College

Wang

Yongfeng Liu

Changchun, China 

University of Otago, New Zealand 

Singer

Lin Mei

Zi'an, Shaanxi Province, China

Peking University Health Science Center

Wang

Sang Woong Park

 Konkuk, South Korea

Konkuk University College of Medicine 

Wang

See-He Son

Gwangiu, South Korea

University of Ulsan College of Medicine

Paul

Chang Wang

Wuhan City, Hubei Province

Research Center for Eco-Envrionmental Services, Chinese Academy of Sciences 

Tang

Tao Wang

 Wuhan, Anhui Province, China

Tongji Medical College, Huazhong University of Sciences and Technology

Tang

Jun Yang

Suizhou, Hubei China 

Peking Union Medical Ciollege, Academy of Medical Sciences 

Zhu

Wei Zhang

Chongqing, China

Sun Yat-Sen University

Trebak

Xuexin Zhang

Changchun, China

Jilin University

Trebak

Binglin Zhu

Shouguang City, Shandong Province, China 

 Animal Science College of Zhejiang University

Zhu

Xiao-Jing Zou

 Wuhan, China

Huazhong University of Science and Technology 

Singer